Wydarzenia

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek”

W dniach 17-20 października 2012 r. w Krynicy – Zdroju odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek” organizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy
z Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tegoroczna edycja poświęcona była wieloaspektowemu spojrzeniu na pozytywne i negatywne skutki,
jakie procesy globalizacji wywierają współcześnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek,
jak również na umiejętność wykorzystania restrukturyzacji w celu zwiększenia ich efektywności i zdolności konkurowania na rynku globalnym oraz rynkach regionalnych i lokalnych.

Na sesjach plenarnych poruszano m.in. kwestie: zarządzania w erze globalizacji, zarządzania procesami restrukturyzacji, formowaniu więzi organizacyjnych w gospodarce oraz analizie uwarunkowań realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach panelu praktyków, obok takich firm jak: Kompania Węglowa S.A.
czy Gaz-System S.A., swoje wystąpienie zaprezentowały także Wodociągi Krakowskie, poruszając
problematykę restrukturyzacji przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, a także prezentując Małopolski Klaster Wodny, jako odpowiedź na stojące przed Małopolską wyzwania.