Zespół Sterujący

Przewodniczący Zespołu Sterującego:


Piotr Ziętara
Dyrektor Zarządzający MPWiK S.A. w Krakowie

Członkowie:


prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


prof. dr hab. inż. Elżbieta  Nachlik
Politechnika Krakowska
 


prof. dr hab. Janusz Czekaj
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, prof. zw.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 


prof. dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk