Rada Partnerów

Prezes Rady Partnerów:


Ryszard Langer
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny MPWiK S.A. w Krakowie

Członkowie:


prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej


prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie


prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


prof. dr hab. Henryk Okarma
Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk