Struktura

PARTNERZY:


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
www.agh.edu.pl


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
www.pk.edu.pl


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
www.uek.krakow.pl


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
www.ur.krakow.pl


Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
www.iop.krakow.pl


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
www.wodociagi.krakow.pl

PARTNERZY HONOROWI:

 


Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
www.krakow.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www.malopolskie.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:


Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
Rynek 26, 32-410 Dobczyce
www.dobczyce.pl


Urząd Gminy Siepraw
32-447 Siepraw 1
www.siepraw.pl


Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Rynek 8/9, 32- 400 Myślenice
www.myslenice.pl

PARTNER BRANŻOWY: 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
www.pwik.olkusz.pl


Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
www.swns.pl

Główny organizator spotkań Małopolskiego Klastra Wodnego: 


Jałowcowa Góra Sp. z o.o.
ul. Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce
www.jalowcowagora.pl