Wydarzenia

Seminarium Wymiany Doświadczeń w obszarze Usług Nierynkowych

W dniu 16 października 2012 roku w ramach Seminarium Wymiany Doświadczeń w obszarze Usług Nierynkowych, będącego częścią projektu B+R = Przyszłość, odbywającego się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, został zaprezentowany Małopolski Klaster Wodny. Celem spotkania było podniesienie świadomości naukowców w kwestii możliwości nawiązywania współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz jednostkami świadczącymi usługi nierynkowe, a także poznanie reguł rządzących transferem wiedzy, zwłaszcza w obszarze zarządzania, marketingu i komercjalizacji badań.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży wojskowej i usług nierynkowych oraz przedstawiciele świata nauki.