Kontakt

WIADOMOŚĆ

SIEDZIBA:

Zakład Uzdatnianai Wody „Bielany”
ul. Księcia Józefa 299,
30-243 Kraków

Biuro Klastra
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
tel. 12 433 34 21, 12 620 33 26
fax. 12 424 23 22
e-mail: mkw@mpwik.krakow.pl