Wydarzenia

III Forum Nowej Gospodarki

W dniach 18-19 października 2012 roku w krakowskiej AGH, pod hasłem „W poszukiwaniu inteligentnych specjalizacji” odbyło się III Forum Nowej Gospodarki. Celem wydarzenia było stworzenie platformy współpracy między biznesem, nauką, administracją i organizacjami pozarządowymi. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, którzy wspólnie podejmują nowatorskie przedsięwzięcia. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były praktyczne realizacje inteligentnych specjalizacji na szczeblu regionalnym i krajowym.

Zaproszeni gości i specjaliści dyskutowali m.in. na temat inteligentnej gospodarki wodnej, ekosystemu energetycznego, innowacyjnej medycyny czy nowych technologii stosowanych w tzw. „starym” przemyśle.
W ramach poszczególnych warsztatów tematycznych prelegenci prezentowali koncepcje konkretnych projektów, o znaczeniu ponadregionalnym, które pozwolą wyznaczyć standardy działań dla Polski.

Podczas warsztatu „Inteligentna gospodarka wodna” omówiono inicjatywę Małopolskiego Klastra Wodnego jako innowacyjnego rozwiązania dla problematyki stojącej przed regionem małopolskim.