Wydarzenia

I Posiedzenie Rady Partnerów Małopolskiego Klastra Wodnego

W dniu 18 stycznia 2013 roku, w siedzibie Wodociągów Krakowskich (przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie) odbyło się I Posiedzenie Małopolskiego Klastra Wodnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Partnerów Założycieli.

Na spotkaniu uchwalono skład Rady Partnerów oraz jednogłośnie wybrano jej Prezesa w osobie Pana Ryszarda Langera, Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego MPWiK S.A. w Krakowie. Rada Partnerów uchwaliła także Regulamin, a następnie zatwierdziła skład Zespołu Sterującego, którego działaniom przewodniczył będzie Pan Piotr Ziętara, Dyrektor Zarządzający MPWiK S.A. w Krakowie. Omówiono także planowaną na najbliższe lata strategię oraz przewidywane kierunki działań Małopolskiego Klastra Wodnego.